Robert: Mastermind skupiny jsou úspěšným krokem k rozvoji leadershipu

11. 10. 2022

5 minut

Náš kouč Robert Zátopek nám představil nový rozvojový nástroj – mastermind skupiny. Program je připravený pro kolegy, kteří chtějí pracovat na zlepšení sebe samotných, ale i svého týmu. V rámci mastermind skupiny otevřeně sdílejí zkušenosti a postřehy, zkouší si nové techniky a navzájem se inspirují. 

Co si má člověk představit pod názvem mastermind skupiny?

V Mastermind skupině najdete vždy 6–8 našich kolegů, kteří pracují na obdobné pozici, ale v jiném týmu. Složili jsme například skupinu úspěšných manažerů, úspěšných zástupců manažera nebo úspěšných bankéřů. Do mastermind skupiny se zapojíte dobrovolně a můžete ji v průběhu i ukončit. Chceme, aby se potkávali opravdu jen ti, kteří mají reálný zájem se rozvíjet a pracovat na sobě.

Mastermind: Řízené setkání s dalšími úspěšnými lidmi

Pojem mastermind poprvé použil Napoleon Hill ve svých knihách o osobním rozvoji. Mastermind skupiny jsou pravidelné řízené série setkávání lidí, kteří mají podobný cíl.

V Mastermind skupině se navzájem podporujete a sdílíte si zkušenosti. Každý člen mastermind skupiny dostane předem vyhrazený čas na to, aby představil, co zrovna řeší. Ostatní se mu snaží poradit a sdílí své know-how. Po konci této části by pak každý měl shrnout, co si z dnešního mastermind sezení odnesl, a jak to implementuje do svého života.

Proč tak důsledně používáš označení úspěšný?

Program mastermind skupin totiž rozhodně není aplikovatelný plošně pro všechny zaměstnance Spořky. Zaměřujeme se na další rozvoj již úspěšných kolegů, ať už úspěch definujeme jakkoli. V rámci jednotlivých setkání se pak skupiny věnují hlavně sdílení best practices, novým technikám, přemýšlení out-of-box.

Mastermind skupina také poskytuje přirozený prostor pro networking. Cílem těchto skupin je nahlédnout do toho, jak to chodí v jiném týmu, nacházet nové možnosti a vzájemně se inspirovat

„Inspiruj se, ale i ty buď zdroj inspirace.“

Jak konkrétně probíhá setkání mastermind skupiny?

Kolegové se potkávají většinou jedenkrát měsíčně – někdy online, ale většinou offline. Velmi se nám osvědčilo vybírat netradiční, inspirativní místa, klidně i někde venku. Naše koučky Michaela Fiřtová a Lucie Pacalaj mají nachystané rozličné techniky, pomocí kterých s kolegy otevírají a zpracovávají jednotlivá témata.

Jakým tématům se ve skupině mastermind nejčastěji věnujete?

V podstatě všemu, s čím se kolegové při své práci setkávají. Společně hledáme cesty, jak jejich současné fungování zlepšit a zpříjemnit. Konkrétně řešíme třeba:

  • jak pracovat s nováčkem,
  • time management,
  • delegování,
  • asertivní komunikaci,
  • kreativitu v práci manažera.

Co na mastermind skupiny říkají první účastníci?

Mastermind skupiny vnímají často jako čas pro sebe, který si užívají. Někdo si utřídí myšlenky, někomu se uleví při zjištění, že i v jiných týmech mají podobné problémy. Skupiny berou jako zdroj inspirace. Mastermind skupiny jim ušetří čas a energii, protože řešení rovnou nachází skrze spolupráci s kolegy.

Je něco, co si z prvních mastermind skupin odnášíš jako úplně nové know-how?

Úplně nové to zrovna není, ale potvrdilo se nám, že zkušenost nejde přenést na někoho jiného. Mastermind skupiny si zakládají na přímém prožitku. Jsou velmi přínosné především pro samotné účastníky. Máme z programu i hezké výstupy, ale samy o sobě nemají takovou váhu jako ve spojení s konkrétní aktivitou ve skupině.

Tento formát rozvoje podle mě uspěl díky nadšení a nasazení Lucky Pacalaj a Míši Fiřtové, které se staly samotnými tvůrci-realizátory mastermind skupin. Vložily do nich svou invenci, důslednost a fungování – mastermind skupiny dokonale přizpůsobily podmínkám Spořky. Upřímně si jejich práce cením a děkuju jim za odvahu, kreativitu a chuť dělat věci jinak.

Hledáme další nové talenty!

Mrkněte také na další příběhy zaměstnanců Spořky